Lege-oharra

EKIN, S. COOP.-ena da webgune hau, eta hau du helburu: EKIN, S. COOP.-en zerbitzu edo produktuei buruzko informazioa ematea gure bezeroei eta beste zeinahi erabiltzaileri.

Mesedez, irakurri arretaz informazio hau webgunea erabiltzen hasi aurretik. Izan ere, erabilera-baldintza hauek ditu webguneak:

  1. EKIN, S. COOP.en titulartasunpeko jabetza-eskubide industrialen edo intelektualen (edo, hala badagokie, lizentzien) babespean daude webgune honetako eduki guztiak. Webgune honen erabiltzaileak errespetatu egin behar ditu eskubide eta lizentzia horiek guztiak.

  2. Arau-haustea da orrialde hauetan dagoen informazioa erreproduzitzea, kopiatzea, erabiltzea, banatzea, merkaturatzea, publikoki jakinaraztea edo bestelako jardueraren baterako erabiltzea EKIN, S. COOP.-en eta/edo marka-jabeen berariazko baimenik gabe, eta indarrean dagoen legeak zigortu egiten du.

  3. Debekatuta dago orrialde hauetako informazioa erreproduzitzea, kopiatzea, erabiltzea, banatzea, merkaturatzea, publikoki jakinaraztea edo bestelako jardueraren baterako erabiltzea EKIN, S. COOP.en eta marka-jabeen berariazko baimenik gabe.

  4. Marka komertzial erregistratuak dira webgune hauetako izenak eta logotipoak, EKIN, S. COOP.-en jabetzapekoak.

  5. www.ekin.es EKIN, S. COOP.-en domeinu erregistratu bat da. EKIN, S. COOP.-en domeinuak ez dira erabili behar EKIN, S. COOP.-enak ez diren beste zerbitzu edo produktu batzuekin batera, eta inolaz ere ez da EKIN, S. COOP.-en izen ona zikindu behar, ezta haren erabiltzaileak nahasi ere.

  6. EKIN, S. COOP.-ek ez du bere gain hartzen orri hauetako edukien erabilera okerrari dagokion inongo erantzukizunik, eta eskubidea du eduki horiek eguneratzeko eta ezabatzeko, baita haietara sartzeko mugak jartzeko edo sarrera debekatzeko ere, behin- behingoz edo behin betiko.

  7. EKIN, S. COOP.-ek ez du bere gain hartzen birus informatikoz infektatutako ordenagailuak erabiltzeagatik sor daitezkeen segurtasun-akatsen ardura, ezta nabigatzaileak gaizki funtzionatzearen edo horren bertsio ez-eguneratuak erabiltzearen ondoriorik ere.

  8. EKIN, S. COOP.-ek eskubidea du webguneko informazioa, haren konfigurazioa eta/edo itxura edo aurkezteko era noiznahi eta aldez aurretik jakinarazi gabe aldatzeko eta eguneratzeko.

  9. Webgune honek eskaintzen dituen zerbitzuez baliatzeko, datu pertsonal batzuk eman behar dizkiote erabiltzaileek EKIN, S. COOP.-i. Hori dela eta, EKIN, S. COOP.-ek hitzematen du zaindu egingo duela datu horien konfidentzialtasuna, abenduaren 13ko L.O.ak, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoak, agintzen duenari jarraikiz eta uztailaren 11ko 34/2002 Legeak —Informazioaren eta Merkataritza Elektronikoaren Gizarteko Zerbitzuei buruzkoa, komunikazio komertzialen bidalketei dagokienez— dioena aintzat harturik. (esteka Datuak Babesteko Legera)

  10. Erabiltzailea ohartzen da (eta bere borondatez onartzen du) bere ardurapean, soil-soilik, sartzen dela webgunera eta erabiltzen duela haren edukietatik edozein, eta behartuta dagoela legeei, trafiko-usadioei eta baldintza hauei erabat jarraikiz erabiltzera; horrenbestez, obligazio horiek ez betetzeak eragiten dituen kalte eta galeren erantzule izango da, EKIN, S. COOP.-en edo hirugarren batzuen aurrean.

ENPRESARI BURUZKO INFORMAZIOA:
Egoitza soziala:
EKIN, S. COOP.ek
BOROA AUZOA, Z/G 48340 ZORNOTZA - BIZKAIA - Espainia
tel.: 946 731 112, Faxa:, h. el.: ek-jmlizaso@ekin.es

IFK: F48034599
BIZKAIko Merkataritza Erregistroan inskribatua, .... liburukian, ….. folioan, …. orrian, …………., folioan, …………. inskripzioan.
Marka erregistratua da EKIN, S. COOP.-en logotipoa.
Webgunea: www.ekin.es
Helbide elektronikoa: h.el.: ek-jmlizaso@ekin.es